Školní družina – informace pro rodiče školní rok 2017/18

Napsal Martin Mičola. Posted in Informace z Družiny

4. 9. 2017 – slavnostní zahájení školního roku.
Od 5. 9. 2017 je provoz školní družiny zahájen v plném rozsahu.

Provoz ŠD od 6.30 do 8.00 hodin a od 11.40 do 16.45 hodin.

Co nabízí naše školní družina:
- příjemné, podnětné a bezpečné klima,
- po domluvě s rodiči si starší děti mohou vypracovat v klidném prostředí své domácí úlohy,
- individuální přístup k dětem,
- různorodost věkových skupin v oddělení.

Oddělení:
1. E. Součková                                           2.A, část 2.B
2. J . Prokýšková                                        1.B, část 2.B
3. P. Vočadlová                                           1.A, část 2.B
4. kolektiv vychovatelek a instruktorů          SVČ 3.A, 3.B

Telefonické spojení:
škola:                             499 813 073
Eva Součková:               739 274 170
Jaroslava Prokýšková:   733 745 770
Petra Vočadlová:            606 480 010

Vybíráme: vyplněný zápisní lístek, poplatek za ŠD, 30 Kč na šťávu, balení papírových kapesníků. Doporučujeme převlečení na ven a svačinu na odpoledne.

Poplatek za ŠD je 2000 Kč na školní rok.

Poplatek se vybírá pololetně (1000 Kč za 1. pololetí do konce září a 1000 Kč za 2. pololetí do konce února) bez ohledu na počet dnů strávených ve školní družině.

Ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno dítěte a družina.

Informace pro žáky 4. oddělení ŠD

Napsal Martin Mičola. Posted in Informace z Družiny

V měsíci září zajišťuje provoz 4. oddělení od 12.45 do 15.00 hodin instruktorka SVČ Lenka Machová a kolektiv zaměstnanců SVČ. Dozor ve školní jídelně a prostorách šaten zajišťuje pedagogický dozor. Žáci 4. oddělení se dostavují do SVČ samostatně – za žáka, který byl ve škole a do SVČ se nedostavil, lektor neodpovídá.

V 15.00 hodin děti přechází s instruktorem SVČ do školní družiny, kde si je přeberou vychovatelky. Z organizačních důvodů doporučujeme samostatný odchod dětí v těchto časech: po obědě, 14.00, 14.30, 15.00 hodin a pak již kdykoliv podle potřeby rodičů.

Od října budou děti 4. oddělení střídavě navštěvovat školní družinu a SVČ. Rozpis střídání jednotlivých oddělení bude uveřejněný na nástěnkách ŠD.