Informace k zahájení školního roku 2017/2018

Napsal Martin Mičola. Posted in Informace z vedení

 • 4.9. nástup do školy, 1. třídy sraz před školou
 • Výuka 1. den bude probíhat pouze jednu vyučovací hodinu, 1. třídy budou ve škole cca do 10:00, školní družina bude v provozu
 • 5.9. a 6.9. bude výuka na 1. stupni 4 vyučovací hodiny, na 2. stupni 5 vyučovacích hodin, třídy budou pracovat s třídními učiteli
 • 7.9. bude konec výuky v jednotlivých třídách takto:
  • 1. a 2. třídy po 4. vyučovací hodině
  • 3., 4.,5. třídy + 6.A, 7.A, 7.B a 9.B po 5. vyučovací hodině
  • o 6.B, 8.A, 8.B a 9.A po 6. vyučovací hodině
 • 8.9. bude výuka ve všech třídách dle rozvrhu

Informativní schůzky pro rodiče

 • 1. třídy – 4.9. po přivítání ve třídách
 • čtvrtek 7.9.
  • 1. stupeň od 16:00 kromě 3.B (15:30)
  • 2. stupeň 6. třídy od 15:45, ostatní od 16:00 kromě 7.A
 • úterý 12.9. - 7.A od 16:00

Jarní sběr papíru 2017

Napsal Martin Mičola. Posted in Informace z vedení

Jarní sběr papíru se uskuteční v týdnu od 15. do 19. května. Podmínky zůstávají stejné jako při předchozích sběrech. Sběr vybíráme ráno před vyučováním, vybíráme papír (noviny, časopisy, letáky, knihy zbavené tvrdých desek, kancelářský papír, sešity, kalendáře - odstraňte plastové desky, hřbety, fólie, sponky) a karton (krabice, obaly, další netříděný papír).

Děkujeme rodičům a dalším rodinným příslušníkům za pomoc při vybírání sběru a za přípravu sběru, která umožní hladký průběh uložení sběru do kontejnerů.