Baldův svět a prvňáci

Vlakem jsme dojeli do Mladých Buků a po splnění všech čertích úkolů se konečně dostali do Baldova světa. Děti do posledních sil skákaly na trampolínkách, prolézaly na prolézačkách s tobogány a dlouhou nafukovací housenku. Po sportovních výkonech se ochlazovaly ve vodním hřišti. Ti odvážnější si vyzkoušeli rychlou jízdu v tubingu. Radost dětem udělala i mini zoo.

Dětem se výlet moc líbil.

Kuťáková L., Kutilová P.

phoca thumb l img 20170622 085212

Plavba po Orlici

7.A a 8.A letos místo pěšího výletu čekala plavba po Orlici. Na kánoích jsme absolvovali 30 km dlouhou trať z Kostelce nad Orlicí do Třebechovic pod Orebem. Počasí nám přálo, během prvního parného dne jsme si dosyta vychutnali koupání, přes noc nám napršelo, a tak se zpočátku líná řeka dala k naší radosti do pohybu. Pro řadu z nás to byly první vodácké zkušenosti, navzdory tomu jsme zvládli všichni celou trasu se ctí a užili si i spoustu legrace.

Helena Vašatová

phoca thumb l p1450683

2.A na vycházce trutnovským parkem

Na vycházku trutnovským parkem nás pozvali studenti lesnické školy v Trutnově. A tak jsme rádi poslouchali poutavé vyprávění o zajímavostech v městském parku. Dozvěděli jsme se, kdy byl založen a proč, kam vede cesta do podzemí a co se tam v dávných dobách našlo. Proč je uprostřed parku jezírko s fontánou a drakem, jaká je rozloha parku, jaké stromy a keře v něm rostou a odkud byly přivezeny, v jakém stylu je park vybudován a mnoho dalšího. Dnes už víme, proč pod jedlí nenajdeme spadané šišky. Procházka se nám líbila a zároveň jsme příjemně prožili jedno horké čtvrteční dopoledne.

Děti ze 2. A s paní učitelkou

2A vychazka park 2017 700

Den pravěku 2017

V úterý 20. 6. proběhl na naší škole Den pravěku. Třídy 2. stupně soutěžily na toto téma v zajímavých činnostech v dějepise, českém a anglickém jazyce, matematice, zeměpise, výtvarné výchově a pohybových aktivitách. Součástí byla i přednáška o paleontologii - Mobilní trilopark.
Žáci si celý den užili a každý si s sebou odnesl vlastnoručně vyrobený odlitek trilobita nebo mušle. Zdařilé modely rozmanitých dinosaurů zdobí nyní školní chodbu před kancelářemi.

Žákyně 8.B

phoca thumb l p1190320

Pasování prvňáčků z 1.B na čtenáře

15. června jsme se vydali do knihovny. Tentokrát na nás nečekalo povídání o knížkách, čtení příběhů nebo hledání v encyklopediích, ale velká slavnost – Pasování na čtenáře.
Prvňáčky přivítala královna Abecedka. Děti ji obdarovaly vlastnoručně vyrobenou knížkou a potěšily scénkou o písmenkách abecedy. Děti dostaly od královny tři úkoly, ten poslední byl nejtěžší. Každý musel prokázat své čtenářské umění na krátké básničce. A protože děti celý rok čtení pilně trénovaly, všem se povedlo. Královna prvňáčky pochválila a po složení čtenářského slibu děti pasovala na čtenáře. Nakonec jsme to pořádně oslavili v cukrárně. Zbývá jen popřát malým čtenářům, aby je čtení bavilo a objevili hodně krásných a zajímavých knížek.

L. Kuťáková a děti z 1.B

phoca thumb l img 20170615 095851

Land-art v Dračí rokli

Dne 13. června se žáci 5.A třídy vydali do Dračí rokle, kde si vyzkoušeli land-art. Jedná se o výtvarnou techniku, při níž se jako výtvarného prostředku využívají přírodní materiály. Žáci se tentokrát zaměřili na konkrétní objekty, přestože objektem ztvárnění mohou být i abstraktní záležitosti. Díla i jejich autory zachycují fotografie. Krása je všude, jen je třeba se zastavit.

Jindrová

phoca thumb l 20170613 1110301

Sportovní den pro žáky 1. - 4. ročníků a pro MŠ

Na dny 2. června a 6. června žáci 5. ročníku připravili sportovní den pro své mladší spolužáky z 1. až 4. ročníků a pro předškoláčky z MŠ Novodvorská. Žáci si nachystali různé sportovní a rozvojové aktivity, zaměřené např. na posilování, smyslové vnímání, odhad vzdálenosti, práci s míčem, rozvoj obratnosti apod. V pátek 2. června akci popřálo vlídné počasí a celý podnik se mohl uskutečnit pod letním nebem ve školním atriu. V úterý 6. června musela být aktivita přesunuta do tělocvičny, neboť Rýbrcoul byl tento den v plačtivé a větrné náladě, což nijak nesnížilo chuť malých sportovců poměřit své schopnosti se svými vrstevníky.

Za originální aktivity a celkovou přípravu akce si páťáci vysloužili pochvalu jak od spolužáků, tak od předškoláčků i učitelek z MŠ Novodvorská.

Jindrová

Do perníkové chaloupky

se podívaly děti ze druhých tříd se svými učitelkami. Všichni jsme poslouchali vyprávění o dvou dětech, které si bez dovolení začaly loupat perníček na střeše chaloupky, která patřila jedné hodné paní ježibabě, původním povoláním pekařce perníků. Zopakovali jsme si kouzelné slovíčko prosím, prošli jsme kouzelným lesem přímo k paní ježibabě, pekařce perníků. Ta nám nejen pověděla, jak se pečou perníky, ale ukázala nám i svoje kouzelné létající koště. Když jsme prošli nebem i peklem, dostali jsme se z pohádkové chaloupky zase ven. Počasí nám přálo a pohádkový výlet jsme si hezky užili.

učitelky a děti ze 2.A, 2.B

phoca thumb l img 20170614 100658

Třeťáci v jeskyních

Poslední květnový den děti z třetích tříd navštívily Bozkovské jeskyně.

Většina dětí ještě ve vápencových jeskyních nebyla, proto to byl pro ně,i přes nízkou teplotu v podzemí, velký zážitek. Paní průvodkyně jim vyprávěla o objevování jeskyní, naučila je poznávat typy krápníků a jitřila jejich fantazii ukázkami různých tvarů a pojmenování krápníků a prostor jeskyní.

Na zpáteční cestě navštívily rozhlednu U borovice a muzeum psacích strojů u obce Roprachtice. Také zde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí. A i když na rozhledně bylo velmi větrno, zážitek to byl skvělý.

Děti se vracely domů se spoustou dojmů, nových vědomostí a s batůžky plnými krásných suvenýrů.

J. Limburská, M.Kisá a děti 3.A a 3.B

phoca thumb l fullsizerender 002

Třeťáci v Elektrárně Poříčí

Ve středu 7. června jsme se vydali na exkurzi do Elektrárny Poříčí. Shlédli jsme film o historii elektrárny a o výrobě elektřiny. Později jsme se rozdělili na dvě skupiny a vydali jsme se na prohlídku. Byli jsme se podívat na „nádraží“, kam vlaky přivážejí uhlí, na sklad uhlí i biomasy. Procházeli jsme kolem komínů, 100 m vysokých, byli jsme u kotle, nakoukli dovnitř a viděli „peklíčko“. Také jsme vyjeli výtahem, 40 m vysoko, na kotel. Tam bylo pořádné vedro a také výhled na celou elektrárnu. Dozvěděli jsme se, že celá výroba je řízena počítači a že z popílku se vyrábí cihly. Děkujeme p. Tomkovi, že nám domluvil zajímavou exkurzi.

Zapsali žáci 3.B

phoca thumb l dscn2719